Novinky & aktuality

Prodloužen termín přihlašování na exkurzi 2016-06 Šumava, volná místa jsou ještě i na exkurzi 2016-05 Krkonoše

18.5.2016

Na exkurzi 2016-05 Krkonoše máme ještě 4 volná místa, pokud máte zájem, je ještě možné rychle se přihlásit. Prodloužili jsme rovněž možnost přihlašování na exkurzi 2016-06 Šumava, zarezervovali jsme větší kapacitu pro ubytování. Vloni jste se někteří přihlašovali ještě i přes prázdniny a chceme dát možnost zúčastnit se všem, kteří budou mít zájem (do vyčerpání kapacity pro ubytování). Proto je stále ještě možné hlásit se na tuto zajímavou exkurzi!  úvodník

Nové kontaktní místo a hodiny pro veřejnost

1.března 2016

Můžeme Vám oznámit, že od čtvrtku 3.3.2016 bude v provozu nové kontaktní místo, na kterém můžete řešit přihlašování na exkurze Kahánku i úhrady exkurzí a veškeré potřebné věci. 
Kontaktní místo je v kanceláři v Dělnickém domě v Zastávce, v 1.patře. Přístup je bočním vchodem Dělnického domu, Kontaktní místo bude v provozu vždy každý čtvrtek od 13:00 do 14:30, po telefonické domluvě na čísle 737 256 926 (PhDr.Ludvík Vaverka) i v jinou dobu.
Pro zájemce z Rosic je možná zajímavá informace, že Program Kahánku 2016 lze získat i v KIC Rosice, kde lze také v pracovní dny dopoledne a v pondělí a ve středu i odpoledne řešit přihlašování na exkurze a úhrady.     

O Kulturně-vzdělávacím spolku Kahánek

KAHÁNEK Kulturně-vzdělávací spolek (dále jen „KKVS“) je samostatný spolek založený v roce 2015, sdružující zájemce o kulturu, vzdělávání, poznávání a společenskou činnost ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

KKVS napomáhá rozvoji a popularizaci vlastivědné, poznávací, vzdělávací, osvětové a společenské práce a aktivit, a to se zvláštním zaměřením na posilování vědomí kulturně-historické identity obyvatel Mikroregionu KahanTuto činnost vyvíjí ve spolupráci s Mikroregionem Kahan, členskými obcemi a lokálními institucemi, dále pak s paměťovými institucemi, jako jsou muzea, archivy, knihovny, ústavy památkové péče a také s vysokými školami a akademickými pracovišti, stejně jako s vlastivědnými spolky a kluby.

Jedním z důležitých cílů činnosti je spolupráce v rámci návaznosti na projekt podpory rozvoje meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR „Obce sobě“ , číslo projektu CZ.1.04./4.1.00/B8.0001. Ve volné  návaznosti na tento projekt chce KAHÁNEK přispět k aktivnějšímu a zajímavějšímu životu zejména obyvatel středního a seniorského věku z obcí v našem regionu.

KAHÁNEK nabízí obyvatelům Mikroregionu Kahan, ale zdaleka nejenom jim, aktivní zapojení do svého programu, v rámci kterého nabízí vzdělávací aktivity – poznávací vlastivědné exkurze a výlety, v brzku i přednášky, tematické vycházky, to vše postavené na atraktivním a zajímavém programu a seriózním přístupu. Bude-li zájem, chceme připravit i letní několikadenní pobyt pro seniory se zajímavým programem.

KAHÁNEK může nabídnout obcím, spolkům i Klubům seniorů na míru připravené akce, výlety a zájezdy, a zpestřit tak jejich aktivní činnost.