Novinky & aktuality

Program 2020

16.12.2019

Postupně budeme zveřejňovat akce v rámci Programu 2020. 
Velkou změnou je, že z poznávacích exkurzí plánujeme pouze  čtyřdenní Šumavu, a to v červnu, na začátku léta, abychom se pokusili "zajistit"  lepší počasí. Dopravcem je osvědčený AUTOEXPRES Ivančice, ubytování je rezervováno opět ve skvělém  Penzionu Bohmerwald v Železné Rudě.
Jednodenní exkurze neplánujeme, protože se  v roce 2019 nesetkaly s potřebným ohlasem a nemohly se proto pro malý počet přihlášených konat. Přestože jsme je plánovali velmi zodpovědně a s velkým úsilím, nakonec se žádná neuskutečnila.  Je nám to opravdu líto.

Je tedy možné hlásit se na Šumavu. Ale pozor - protože se exkurze koná již v červnu, uzávěrka přihlášek je DO 29.2.2020! 

O Kulturně-vzdělávacím spolku Kahánek

KAHÁNEK Kulturně-vzdělávací spolek (dále jen „KKVS“) je samostatný spolek založený v roce 2015, sdružující zájemce o kulturu, vzdělávání, poznávání a společenskou činnost ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

KKVS napomáhá rozvoji a popularizaci vlastivědné, poznávací, vzdělávací, osvětové a společenské práce a aktivit, a to se zvláštním zaměřením na posilování vědomí kulturně-historické identity obyvatel obcí Mikroregionu Kahan - ale nejen těch, dále na povědomí o historickém a kulturním ukotvení v evropském křesťanském prostoru. Tuto činnost vyvíjí ve spolupráci s některými obcemi Mikroregionu Kahan, lokálními institucemi, dále pak s paměťovými institucemi, jako jsou muzea, archivy, knihovny, ústavy památkové péče a také s vysokými školami a akademickými pracovišti, stejně jako s vlastivědnými spolky a kluby.

Jedním z důležitých cílů činnosti je spolupráce v rámci návaznosti na projekt podpory rozvoje meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR „Obce sobě“ , číslo projektu CZ.1.04./4.1.00/B8.0001, který proběhl v letech 2013-2015. Ve volné  návaznosti na tento projekt chce KAHÁNEK přispět k aktivnějšímu a zajímavějšímu životu zejména obyvatel středního a seniorského věku z obcí v našem regionu.

KAHÁNEK nabízí svým členům a dalším zájemcům zapojení do svého programu, v rámci kterého nabízí vzdělávací aktivity – poznávací vlastivědné exkurze a výlety, zapojení do charitativních a obecně prospěšné projektů v místě svého působení, to vše postavené na atraktivním a zajímavém programu a seriózním přístupu. 

KAHÁNEK může nabídnout obcím, spolkům i Klubům seniorů na míru připravené akce, výlety a zájezdy, a zpestřit tak jejich aktivní činnost.

Věříme, že můžeme svým malým dílem přispět k celkové kultivaci společenského prostředí u nás, ke zpomalení vulgarizace společenského a občansko-politického prostředí a k otočení tohoto neblahého trendu, ale také ke zvýraznění hodnot, na kterých stojí naše evropská a křesťanská civilizace.