Novinky & aktuality

Dodatečná informace k exkurzi 2020-01 Šumava

15.06.2020

Poněvadž se dneškem uvolňují  restriktivní opatření pro cesty do a z Německa, bude se část programu plánovaná v Německu konat. Je tedy vhodné vzít si pro případ potřeby i nějaká Eura.
Podrobnosti programu vzhledem k nutnosti reagovat na protiepidemická opatření  sdělíme během prvního dne.  
S odkazem na znění dnes platných opatření Ministerstva zdravotnictví bude třeba při cestě autobusem používat roušku. Počítejte tedy s tím a vezměte si roušky s sebou.  
Účastníci z Ivančic budou moci nastoupit do autobusu ve čtvrtek již cestou do Zastávky, a to cca v 6:00 na autobusové zastávce na ulici Oslavanská. 

Informace k odjezdu exkurze 2020-01 na Šumavu

25.5.2020

Dovolujeme si informovat všechny přihlášené, že se blíží termín exkurze na Šumavu, která odjíždí ve čtvrtek 18.6.

V programu dochází k jedné změně, a to ve 3 dnu, kdy nemůžeme realizovat výjezd do Německa. Jako náhradní program bude připraven program v Kašperských Horách a okolí, seznámíme Vás s ním během cesty.

Odjez bude dle plánu, tj. v 6:30 od Dělnického domu v Zastávce, následně zastavíme v Rosicích u Cristalu (cca 6:35) a u Kroupovy hospody (cca 6:35) a v Brně-Kampusu na parkovišti vedle Moravského zemského archivu (červená moderní budova) cca v 6:45.

Dovolujeme si požádat všechny, kteří ještě nedoplatili buďto cenu exkurze nebo ubytování, aby tak neprodleně učinili. Těm, kteří mají vše uhrazeno, děkujeme.  

Jaká konkrétní hygienická opatření budou za 3 týdny platit Vám nedokážeme nyní říci, ale dá se předpokládat, že nějaká omezená povinnost užívání roušek bude pravděpodobně platit.  

O Kulturně-vzdělávacím spolku Kahánek

KAHÁNEK Kulturně-vzdělávací spolek (dále jen „KKVS“) je samostatný spolek založený v roce 2015, sdružující zájemce o kulturu, vzdělávání, poznávání a společenskou činnost ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

KKVS napomáhá rozvoji a popularizaci vlastivědné, poznávací, vzdělávací, osvětové a společenské práce a aktivit, a to se zvláštním zaměřením na posilování vědomí kulturně-historické identity obyvatel obcí Mikroregionu Kahan - ale nejen těch, dále na povědomí o historickém a kulturním ukotvení v evropském křesťanském prostoru. Tuto činnost vyvíjí ve spolupráci s některými obcemi Mikroregionu Kahan, lokálními institucemi, dále pak s paměťovými institucemi, jako jsou muzea, archivy, knihovny, ústavy památkové péče a také s vysokými školami a akademickými pracovišti, stejně jako s vlastivědnými spolky a kluby.

Jedním z důležitých cílů činnosti je spolupráce v rámci návaznosti na projekt podpory rozvoje meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR „Obce sobě“ , číslo projektu CZ.1.04./4.1.00/B8.0001, který proběhl v letech 2013-2015. Ve volné  návaznosti na tento projekt chce KAHÁNEK přispět k aktivnějšímu a zajímavějšímu životu zejména obyvatel středního a seniorského věku z obcí v našem regionu.

KAHÁNEK nabízí svým členům a dalším zájemcům zapojení do svého programu, v rámci kterého nabízí vzdělávací aktivity – poznávací vlastivědné exkurze a výlety, zapojení do charitativních a obecně prospěšné projektů v místě svého působení, to vše postavené na atraktivním a zajímavém programu a seriózním přístupu. 

KAHÁNEK může nabídnout obcím, spolkům i Klubům seniorů na míru připravené akce, výlety a zájezdy, a zpestřit tak jejich aktivní činnost.

Věříme, že můžeme svým malým dílem přispět k celkové kultivaci společenského prostředí u nás, ke zpomalení vulgarizace společenského a občansko-politického prostředí a k otočení tohoto neblahého trendu, ale také ke zvýraznění hodnot, na kterých stojí naše evropská a křesťanská civilizace.